Kompanija

Naša filozofija

Naša vizija – mi kreiramo budućnost sada

Kao kompanija koja je progresivna u mislima i inovativna u delu, mi se suočavamo sa svim našim nastojanjima sa pogledom na budućnost. Vođeni našom posvećenošću najvišem kvalitetu, inovativnom kreativnošću i stalnim napredovanjem, samouvereno težimo novim ciljevima. Stoga je deo naše filozofije, zajedno sa našim posvećenim i visoko kvalifikovanim zaposlenima, da uvek radimo sa najsavremenijom tehnologijom. Pored posvećenosti svakog pojedinca, ova težnja pre svega zahteva kontinuirano ulaganje u ultramoderne, ekološki odgovorne proizvodne metode i objekte. Više od 40 godina služimo se neumornim inovacijama i dobrim znanjem pojedinaca povezanim sa našom kompanijom, od naših kupaca i poslovnih partnera do naših zaposlenih i akcionara. Nastavićemo da težimo stabilnom kvalitativnom rastu i pozicioniranju URSAPHARM na tržištu kao kompetentnog partnera u zdravstvenoj zaštiti i ugovornog proizvođača.

URSAPHARM podržava dobrovoljno samoregulaciju farmaceutske industrije.

URSAPHARM je član registrovanog društva „Farmaceutika i saradnja u zdravstvenom sektoru“ (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitsvesen e.V., AKG), udruženja koje je pokrenulo Savezno udruženje farmaceutske industrije Nemačke i osnovana od strane farmaceutskih komanija novembra 2007. U svom kodeksu ponašanja, AKG postavlja obavezujuća pravila za samoregulaciju svojih članova. Oni su zasnovani na različitim zakonskim odredbama koje se primenjuju u Nemačkoj (Zakon o oglašavanju farmaceutskih proizvoda, Zakon protiv nelojalne konkurencije, Zakon o medicinskim proizvodima, Propisi o primanju beneficija i mitu u nemačkom Krivičnom zakoniku).