Privatnost podataka

Politika privatnosti

Ova politika privatnosti vas informiše kao korisnika naše veb stranice i naših ponuda o prirodi, obimu i svrsi prikupljanja i korišćenja ličnih podataka.

Izričito ističemo da prenos podataka na Internetu (npr. pri komunikaciji putem e-pošte) ima bezbednosne propuste i ne može biti potpuno zaštićen od pristupa trećih lica.

Ova politika privatnosti je trenutno važeća i ima status od februara 2021. Možda će biti potrebno da se ova politika privatnosti izmeni usled daljeg razvoja naše veb stranice i ponuda ili usled izmenjenih pravnih ili regulatornih zahteva. Možete pristupiti i odštampati tekuću izjavu o zaštiti podataka u bilo koje vreme na našoj veb stranici na sledećoj adresi https://URSAPHARM.rs/privatnost-podataka/.

Odgovorno lice za obradu podataka

Rukovalac je:

Maja Marić
URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10v/605
11070 Novi Beograd
Republika Srbija

E-Mail: info@URSAPHARM.rs

Home Privatnost podataka

Pravno lice za zaštitu podataka:
URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10v/605
11070 Novi Beograd
E-Mail: info@URSAPHARM.rs

Otkrivanje podataka trećim licima i trećim dobavljačima

Poštujemo zakonske zahteve. Podaci se prosleđuju trećim licima samo u okviru zakonskih odredbi.

Obrada podataka na našoj veb stranici

 

Opšte informacije

 

Integracija usluga i sadržaja trećih strana

Možemo da koristimo usluge trećih strana u okviru naše veb stranice da, na primer, integrišemo spoljne medije, vršimo analize itd. To se uvek radi na zakonskoj osnovi, kao što je na osnovu naših legitimnih interesa (npr. našeg interesa za analizu, optimizaciju i ekonomičan rad naše veb stranice) u smislu čl. 6 tač. 1 lit. f GDPR ili – ako je to neophodno u pojedinačnim slučajevima – na osnovu vašeg prethodno datog pristanka u skladu sa članom 6 tač. 1 lit. a GDPR.

Takve usluge generalno zahtevaju da provajderi treće strane vide IP adresu korisnika, pošto ne mogu da pošalju odgovarajući sadržaj pretraživaču bez IP adrese. IP adresa je potrebna za prezentaciju takvog sadržaja. Trudimo se da koristimo samo usluge čiji odgovarajući provajderi koriste samo IP adresu za isporuku sadržaja. Neki provajderi takođe koriste takozvane ‘pikselske oznake’ (nevidljive grafike, poznate i kao ‘veb svetionici’) u statističke ili marketinške svrhe. ‘Pikselske oznake’ se mogu koristiti za procenu informacija kao što je saobraćaj posetilaca na stranicama ove veb stranice. Pseudonimne informacije mogu se takođe čuvati u kolačićima na uređaju korisnika i mogu uključivati, između ostalog, tehničke informacije o pretraživaču i operativnom sistemu, veb-sajtovima koji upućuju, vremenu posete i drugim informacijama o korišćenju naše onlajn ponude, kao i povezane sa takvim informacijama iz drugih izvora.

Za više informacija o tome koje usluge se zapravo koriste na ovom sajtu i kako se podaci obrađuju u njihovom okviru, kao i o relevantnom pravnom osnovu, pogledajte objašnjenja o odgovarajućim uslugama u daljem toku ove Izjave o zaštiti podataka.

Vrste podataka koji se obrađuju

Na našoj veb stranici prikupljamo i obrađujemo podatke o inventaru (npr. imena, adrese), kontakt podatke (npr. e-mail adrese, brojevi telefona, faksa, poštanske adrese), podatke o korišćenju (npr. posećene veb stranice, kliknute linkove, interesovanje za sadržaj, vremena pristupa, pristupne lokacije), podatke o sadržaju (npr. komentari, unosi teksta, fotografije, video snimci) i merne i komunikacione podatke (npr. informacije o uređaju, informacije o pretraživaču, IP adrese).

Kategorije subjekata podataka

Osobe na koje utiče obrada ličnih podataka su svi posetioci i korisnici naše veb stranice.

Svrha obrade

Prikupljamo i obrađujemo lične podatke korisnika naše veb stranice kako bismo komunicirali sa njima i informisali ih (npr. kontakti i drugi upiti), sakupljali statističke podatke, došli do merenja i analize (npr. pomoću alata za marketing i analizu), tako da možemo bolje da dizajniramo i optimizujemo sadržaj i funkcije, da tehnički upravljamo i optimizujemo veb lokaciju i da zatvorimo bezbednosne praznine.

Pravne osnove za obradu ličnih podataka

Lične podatke obrađujemo samo ako za to imamo zakonsku osnovu. U nastavku ćemo identifikovati pravne osnove o kojima je reč pojedinačno u kontekstu odgovarajućih operacija obrade podataka. Generalno, uvek imamo pravo da obrađujemo lične podatke, ako je dotična osoba dala svoj pristanak (videti član 6 sek. 1 lit. a, član 7 GDPR) ako smo u obavezi da ispunimo ugovorne ili predugovorne obaveze ( videti član 6 tač. 1 lit. b GDPR) ako moramo da ispunimo druge zakonske obaveze (videti član 6 tač. 1 lit. c GDPR) ili ako štitimo naše legitimne interese (videti član 6 tač. 1 lit. f GDPR).

Primaoci ličnih podataka

Možemo preneti lične podatke obrađivačima ili drugim trećim stranama (npr. hosting agencijama, itd.) sa kojima sarađujemo. Imamo pravo da to uradimo ako je subjekt podataka pristao na ovo (videti član 6, tač. 1 lit. a, član 7 DSGVO), ako time ispunimo ugovorne ili predugovorne obaveze (videti član 6, tač. 1). lit. b DSGVO), ako na taj način ispunimo zakonsku obavezu (videti član 6 st. 1 lit. c DSGVO) ili ako štitimo naše legitimne interese (videti član 6 tač. 1 lit. f DSGVO). Sa obrađivačima podataka zaključujemo takozvani ugovor o obradi podataka u skladu sa čl. 28 DSGVO, prema kome se takođe obavezuju da će poštovati pravila zaštite podataka.

Hosting

Hosting ove veb stranice se radi putem servera kompanije Hetzner Online GmbH. Usluge hostiga koje mi koristimo služe da obezbede sledeće usluge: Usluge infrastrukture i platforme, računarski kapacitet, prostor za skladištenje i usluge baze podataka, usluge bezbednosti i usluge tehničkog održavanja, koje koristimo u svrhe upravljanja ovom veb stranicom. Tokom toga, mi ili naš hosting provajder obrađujemo podatke inventara, kontakt podatke, podatke o sadržaju, podatke o ugovorima, podatke o korišćenju, meta podatke i podatke komunikacije svih korisnika ove veb stranice. Pravni osnov za upotrebu usluga hostinga je zaštita naših legitimnih interesa u analizi, optimizaciji i ekonomskom i bezbedonosnom upravljanju našom veb stranicom (vidi Član 6 tač. 1 lit f DSGVO). Zaključili smo odgovarajuće ugovore o obradi podataka sa našim hosting provajderima.

Pristup podacima / server-logfajlovi

Na osnovu našeg legitimnog interesa iz čl. 6 tač. 1 lit. f GDPR, prikupljamo podatke o svakom pristupu našoj veb stranici (takozvane datoteke evidencije veb servera). Podaci koji se obrađuju uključuju IP adresu, vreme preuzimanja, tip zahteva, protokol, HTTP status, referent, tip i verziju pretraživača, operativni sistem i poruku o uspešnom preuzimanju. Podaci se koriste za statističke procene u cilju funkcionisanja, bezbednosti i optimizacije ponude. Podaci će se čuvati iz bezbedonosnih razloga (npr. radi istrage slučajeva zloupotrebe) u periodu od 7 dana. IP adresa se čuva samo anonimno. Ako je potrebno duže zadržavanje u svrhu dokazivanja, oni će biti izbrisani nakon konačnog razjašnjenja stvari.

Kolačići

Štaviše, kada koristite našu veb stranicu, kolačići se mogu čuvati na vašem računaru. Kolačići su male tekstualne datoteke koje omogućavaju čuvanje određenih informacija u vezi sa uređajem na korisnikovom pristupnom uređaju (računar, pametni telefon, drugi uređaji). Oni služe za jednostavnost veb-sajtova (npr. skladištenje podataka za prijavu), prikupljanje statističkih podataka o korišćenju veb-sajta i za analizu u cilju poboljšanja veb-sajta. Kolačići ne mogu pokretati programe ili prenositi viruse na vaš računar.

Možete sprečiti skladištenje svih ili samo određenih kolačića tako što ćete podesiti svoj pretraživač na odgovarajući način u bezbedonosnim postavkama. Kolačići koji su već sačuvani mogu se izbrisati u pretraživaču. U ovim slučajevima, međutim, upotreba veb stranice može biti ograničena.

Ova veb stranica može koristiti sledeće vrste kolačića:

 • Privremene kolačiće
 • Trajne kolačiće

Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite pretraživač ili se odjavite iz njega. Ovo posebno uključuje kolačiće sesije. Oni čuvaju takozvani ID sesije, koji se može koristiti za dodeljivanje različitih zahteva iz vašeg pretraživača zajedničkoj sesiji. Ovo omogućava da se vaš računar prepozna kada se vratite na našu veb lokaciju.

Trajni kolačići se automatski brišu nakon unapred određenog vremena, koje može da varira u zavisnosti od kolačića. U bilo kom trenutku možete da izbrišete kolačiće u bezbedonosnim podešavanjima vašeg pretraživača.

Obe vrste kolačića mogu doći od nas (tada ‘kolačići prve strane’) ili od dobavljača trećih strana (‘kolačići treće strane’).

Takvi kolačići, koji pre svega omogućavaju bezbedno funkcionisanje veb stranice i takvi kolačići, koji samo statistički beleže opšte ponašanje korišćenja (npr. pristup veb stranici uopšte i vreme pristupa), bez spajanja korisničkih podataka preko veb stranica, bez korišćenja eksternih servera ili usluga i bez uspostavljanja sledljivosti, koristimo na osnovu našeg legitimnog interesa za bezbedno i funkcionalno obezbeđivanje veb stranice, kao i u statističke svrhe, da optimizujemo našu veb stranicu u skladu sa članom 6 tač. 1 lit. f GDPR.

Korišćenje drugih kolačića zasniva se isključivo na vašoj prethodno datoj saglasnosti u skladu sa čl. 6 tač. 1 lit. a GDPR. Takvi kolačići se obično koriste za optimizaciju naše ponude, kao i za razvoj i optimizaciju pojedinačnih marketinških mera. Svoju saglasnost za dotične kolačiće i alate možete dati dobrovoljno kada prvi put posetite našu veb stranicu.

Odluku možete da promenite u bilo koje vreme na našoj veb stranici.

Deaktivacija/protivljenje kolačićima

Uopšteno govoreći, možete se usprotiviti korišćenju kolačića za merenje opsega i reklamne svrhe preko stranice za deaktivaciju inicijative za mrežno oglašavanje (http://optout.networkadvertising.org/) i dodatno na veb lokaciji SAD (http://www.aboutads.info/choices) ili evropski veb-sajt .

Štaviše, skladištenje kolačića se može sprečiti tako što ćete ovo postaviti u bezbedonosnim podešavanjima vašeg pretraživača. Međutim, tada možda nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice.

Ove opcije se primenjuju na sve kolačiće navedene u nastavku koje koristimo za ovu veb lokaciju.

MyFonts Counter

Na ovoj veb stranici koristimo uslugu dizajna zasnovanu na mreži MyFonts od dobavljača usluga Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, SAD (‘MyFonts’). Koristimo ga da optimizujemo tekstove i pozadine (tzv. ‘fontove’) prikazane na stranici tako da vam uvek budu predstavljeni na čitljiv i atraktivan način. Ovo funkcioniše na takav način da vaš pretraživač učitava fontove potrebne za prezentaciju u vaš keš pretraživača. Na osnovu našeg ugovornog odnosa, MyFonts ima pravo na naknadu koja se obračunava na osnovu broja poseta na veb stranici sa navedenim fontovima. Iz tog razloga, mi smo ugovorno obavezani da uključimo takozvani piksel za praćenje na veb stranici. Ovo je fajl slike od jednog piksela koji se čuva na samoj veb stranici. Ovaj piksel-kod prikuplja IP adrese posetilaca kako bi se prebrojao broj različitih pristupa (‘hitova’). MyFonts obrađuje podatke zajedno sa anonimnim brojem projekta i URL-om stranice u svrhu brojanja. Za detalje o tome šta MyFonts radi sa podacima, pogledajte njihovu politiku privatnosti na: https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften.

eTracker

Koristimo uslugu etracker Analitika kompanije etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Impresum: https://www.etracker.com/impressum/ (u daljem tekstu ‘etracker’). Ovde možete pronaći česta pitanja od etracker-a u vezi sa GDPR-om: https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Politika privatnosti etracker-a može se naći ovde: https://www.etracker.com/datenschutz/. Sa etracker-om smo zaključili odgovarajući ugovor o obradi podataka.

Koristimo etracker Analitiku na osnovu našeg legitimnog interesa prema čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. f GDPR, u ovom slučaju u interesu da procenimo našu veb stranicu i poboljšamo je za vas kao korisnika. Standardno, etracker Analitika ne koristi kolačiće, već beleži ponašanje prilikom posete (koristeći čisto tehničke parametre, kao što su skraćena adresa ili korišćeni pretraživač) u okviru sesije (poseta veb lokaciji) pomoću praćenja sesije bez kolačića. Heš vrednost (kombinacija znakova iz kojih se ne mogu izvesti originalni podaci) se generiše pomoću procedure otiska prsta iz čisto tehničkih podataka (kao što je skraćena IP adresa ili korišćeni pretraživač), na koji je datum poziva stranice dodao, kako bi zaključak o identitetu korisnika bio još manje verovatan. Ova vrednost se automatski briše svaka 24 sata. U roku od 24 sata, ovaj otisak prsta omogućava analizu ponašanja korisnika.

Ovde možete u svakom trenutku da prigovorite na obradu podataka:
dozvoljavam praćenje

Pored etracker Analitike, na našoj veb stranici koristimo i dodatak etracker optimizator od etracker-a sa A/Btestingom (više informacija: https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), preklapanje poruka (dalje informacije: https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), fid za ponovno oglašavanje (dalje informacije: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/), kao i pristup korisničkim profilima u realnom vremenu.

Google Analytics

Koristimo alatku za veb praćenje Google Analitika (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/) kompanije Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, impresum: https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html.

Matična kompanija ove kompanije sa sedištem u Irskoj je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljem tekstu ‘Google’).

!!Koristimo Google analitiku samo ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost (čl. 49 sek. 1 lit. GDPR) preko podešavanja kolačića na našoj veb stranici (alatka za saglasnost). Uz vašu saglasnost, vaši podaci će se zatim preneti ne samo u Irsku, već iu SAD i samim tim u nesigurnu treću zemlju. Trenutno ne postoji odluka EU o adekvatnosti ili bilo koje druge odgovarajuće garancije za SAD. Zaštita vaših podataka ne može biti garantovana u zemlji odredišta SAD. Trenutno ne postoji ekvivalentan nivo zaštite podataka u SAD. Dakle, prenos je povezan sa odgovarajućim rizicima. Posebno, ne postoje garancije u vezi sa nemogućnošću pristupa vašim prenetim podacima od strane javnih organa. Na primer, ne može se isključiti mogućnost da vlasti SAD mogu pristupiti vašim podacima na osnovu člana 702 Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA; zakon koji reguliše spoljne obaveštajne i kontrašpijunske službe Sjedinjenih Država). U tom kontekstu, izričito ističemo da vi, kao građanin EU, nemate efikasnu pravnu zaštitu od obrade vaših podataka od strane američkih vlasti na osnovu FISA. Ako date svoju saglasnost, to činite svesni ovih rizika, koje kao rezultat toga svesno prihvatate. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku pomoću podešavanja kolačića u okviru ove politike privatnosti, u kojoj prihvatate samo osnovne kolačiće.!!!

Pojedinačna podešavanja kolačića

 

Štaviše, želimo da istaknemo da možete sprečiti skladištenje kolačića u bilo kom trenutku odgovarajućim podešavanjem pretraživača. Dodatne informacije u ovom kontekstu koje smo sastavili, u vezi sa najčešćim pretraživačima, date su u nastavku, ali ističemo da to može ograničiti funkcionalnost naše veb stranice.

Takođe možete preuzeti dodatak za pregledač da biste onemogućili Google Analitiku na sledećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Instaliranjem dodatka sprečavate prikupljanje i obradu podataka koje prikuplja kolačić Google-a. Ako ste dali svoju saglasnost i skladištenje kolačića u vašem pretraživaču nije sprečeno, vaše korišćenje veb stranice se analizira pomoću Google analitike korišćenjem kolačića. S tim u vezi, zaključili smo odgovarajući ugovor o obradi podataka sa kompanijom Google. Generalno, informacije koje generišu kolačići se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD. Koristimo Google Analitiku sa ekstenzijom koda kako bismo osigurali da se vaša IP adresa obrađuje samo skraćeno i da je gruba lokalizacija moguća, ali da se ne može uspostaviti veza podataka sa osobom. Moguće je spojiti IP adresu koju prenosi vaš pretraživač sa drugim podacima iz Google-a npr. sa podacima sa vašeg Google naloga. Želimo da istaknemo da obradu podataka uglavnom obavlja Google i da nisu svi podaci anonimni. Pored toga, Google može da se poveže sa drugim vašim podacima, kao što su istorija pretrage, lični nalozi, podaci o korišćenju i svi drugi podaci koje Google ima o vama.

Ovde možete da nađete informacije o podešavanjima privatnosti vašeg Google naloga: https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/.
Pomoću podešavanja privatnosti možete sami da odlučite koji podaci se čuvaju na vašem Google nalogu. U pojedinačnim slučajevima, neskraćena (i stoga nije anonimna) IP adresa se prenosi u SAD i skraćuje u skladu sa tim. Google koristi dostavljene podatke za procenu korišćenja veb lokacije, tako da imamo pristup relevantnim statistikama (npr. o aktivnostima na veb stranici). Sam Google koristi ove podatke u sopstvene svrhe, kao što je profilisanje. Pored Google-a ovim podacima pristupaju i državni organi.
Takođe koristimo Google analitiku za analizu tokova posetilaca na različitim uređajima preko korisničkog ID-a. Pored toga, Google može da poveže sa podacima o korišćenju drugih uređaja. Da biste sprečili hvatanje više uređaja od strane Universal Analitics-a, neophodno je da izvršite isključivanje na svim uređajima sa kojih ste pristupili našoj veb stranici.

Youtube

Na našoj veb stranici uključujemo video zapise sa YouTube kanala. Ovo je video portal Google Ireland Limited, Gordom House, Barrow Street, Dablin 4, Irska impresum https://www.google.de/intl/de/contact/impressum.html. Matična kompanija ove kompanije čije se sedište nalazi u Irskoj je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljem tekstu ‘Google’).

Politika privatnosti kompanije Google je raspoloživa na: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Primenili smo video snimke u ‘proširenom režimu privatnosti’, koji obezbeđuje da se prenos podataka u SAD i samim tim u nesigurnu treću zemlju ne odvija dok ne počnete da puštate video.
Ako pozovete podstranicu na kojoj je implementiran YouTube video i pustite ga, Google dobija informacije o ovom pozivu i prenos ličnih podataka navedenih u ovoj izjavi o zaštiti podataka se odvija u slučaju isključivo informativne upotrebe veb-sajta Google-u (a time možda i nesigurnoj trećoj zemlji). Ovaj prenos se koristi za kreiranje korisničkog profila od strane Google-a i odvija se bez obzira da li imate Google nalog. Međutim, ako postoji nalog i ako ste prijavljeni na svoj nalog kada pristupite podstranici koja uključuje YouTube video, ovi podaci će biti dodeljeni. Ove podatke čuva Google i koristi ih za oglašavanje i/ili istraživanje tržišta, kao što je pružanje prilagođenog oglašavanja.

Po pitanju čuvanja molimo vas pogledajte izjave kompanije Google koje se mogu naći na: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=de.

!!!!Koristimo Google analitiku samo ako ste nam dali svoju izričitu saglasnost (čl. 49 sek. 1 lit. GDPR) preko podešavanja kolačića na našoj veb stranici (alatka za saglasnost). Uz vašu saglasnost, vaši podaci će se zatim preneti ne samo u Irsku, već iu SAD i samim tim u nesigurnu treću zemlju. Trenutno ne postoji odluka EU o adekvatnosti ili bilo koje druge odgovarajuće garancije za SAD. Zaštita vaših podataka ne može biti garantovana u zemlji odredišta SAD. Trenutno ne postoji ekvivalentan nivo zaštite podataka u SAD. Dakle, prenos je povezan sa odgovarajućim rizicima. Posebno, ne postoje garancije u vezi sa nemogućnošću pristupa vašim prenetim podacima od strane javnih organa. Na primer, ne može se isključiti mogućnost da vlasti SAD mogu pristupiti vašim podacima na osnovu člana 702 Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA; zakon koji reguliše spoljne obaveštajne i kontrašpijunske službe Sjedinjenih Država). U tom kontekstu, izričito ističemo da vi, kao građanin EU, nemate efikasnu pravnu zaštitu od obrade vaših podataka od strane američkih vlasti na osnovu FISA. Ako date svoju saglasnost, to činite svesni ovih rizika, koje kao rezultat toga svesno prihvatate. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kom trenutku pomoću podešavanja kolačića u okviru ove politike privatnosti, u kojoj prihvatate samo osnovne kolačiće.!!!!!

Pojedinačna podešavanja kolačića


Korišćenje društvenih medija

Održavamo onlajn prisustvo u okviru različitih takozvanih platformi društvenih medija. Možete doći do našeg prisustva putem pretraživača, preko samih platformi ili pratiti linkove na našoj veb stranici. Želimo da istaknemo da na ovim platformama vaše podatke delom obrađujemo mi, a delom operateri platforme, što se ponekad može desiti i van Evropske unije. Za detalje obrade, rizike i pravne osnove itd., molimo uporedite izjave o zaštiti podataka čiji linkovi su dati u nastavku za odgovarajuća prisustva.

Facebook-FanPage

Naša izjava o zaštiti podataka kao i informacije o subjektu koji je odgovoran za (štampu) za našu Facebook-FanPage mogu se naći ovde: Upotreba društvenih medija I Facebook

YouTube kanal

Naša izjava o zaštiti podataka kao i informacije o subjektu koji je odgovoran za (štampu) za naš YouTube kanal mogu se naći ovde: Upotreba društvenih medija I Youtube

Kontakt

Kada nas kontaktirate (npr. putem kontakt forme, e-pošte ili preko našeg Facebook naloga), vaši podaci će biti obrađeni u skladu sa čl. 6 lit.b GDPR u cilju obrade zahteva i u slučaju da se pojave dodatna pitanja. Vaši podaci će biti izbrisani čim u potpunosti obradimo vaš zahtev.

Takođe ističemo sledeće:

!!!Kao farmaceutska kompanija, zakonski smo u obavezi da prijavimo zahteve koji opisuju događaje vezane za bezbednost lekova i medicinskih sredstava, da ih dokumentujemo i po potrebi prijavimo nadležnim organima. Ovo obaveštenje takođe može da sadrži lične podatke, kao što su vaše ime, mesto stanovanja, zdravstvene tvrdnje ili slično, ako ste nam ih izričito i dobrovoljno otkrili. Da bi dobili dodatne informacije, možda će biti potrebno da vas URSAPHARM kontaktira. Pravni osnov za ovu obradu podataka je čl. 6 sek.1 lit. c GDPR zajedno sa odeljkom 3 MPSV ili odeljkom 63 c AMG. Štaviše, iz razloga farmakovigilance, u ovom slučaju smo u obavezi da čuvamo vaše podatke najmanje 5 godina u svrhe testiranja u skladu sa zakonskim zahtevima. Nakon isteka zakonskih perioda, vaši podaci će biti izbrisani ili anonimni!!!

 

Bilten

Nudimo vam bilten na našoj veb stranici (bilo trajno ili, ako je primenljivo, samo kao deo sajmova, promocija ili promocija nagradnih igara) kako bismo vas informisali o aktuelnim temama (ekskluzivne nagradne igre, ponude proizvoda, opšte informacije, vesti, promocije i sajmovi promocije itd.).

Možete se registrovati za primanje biltena tako što ćete uneti svoje ime, e-mail adresu i prezime u naš formular za registraciju na veb stranici ili u naš obrazac za registraciju za nagradnu igru, kako bismo mogli da proverimo tačnost vaših podataka. Vaša e-mail adresa će biti aktivirana za distribuciju našeg biltena putem takozvane opt-in procedure. Nakon registracije, od nas ćete dobiti potvrdni e-mail u kojem morate kliknuti na link koji se nalazi u njemu da biste konačno efektivno registrovali svoju adresu.

Bilten se šalje otprilike šest puta godišnje na e-mail adresu koju ste naveli. Vaše podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka (čl. 6, st. 1 lit. a DSGVO) isključivo za slanje biltena i brišemo ih odmah nakon što se odjavite sa našeg biltena. Kada potvrdite link u e-poruci za dvostruki opt-in, datum i vreme registracije se takođe čuvaju na osnovu našeg legitimnog interesa (tj. da bi se obezbedio dokaz o registraciji; član 6 tač. 1 lit. f DSGVO).

Naš bilten šaljemo putem provajdera CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede). U tu svrhu, podaci koje dajete se skladište i prenose na CleverReach u kriptovanom obliku. Možete naći više informacija o bezbednosti podataka u CleverReach ovde: https://www.cleverreach.com/de/datensicherheit/

Ako više ne želite da primate naš bilten, možete se odjaviti putem funkcije za odjavu koja se nalazi u svakom biltenu ili putem obrasca za odjavu koji se nalazi na našoj veb stranici ili putem linka sadržanog u biltenu ili putem druge komunikacije sa nama.

Nagradne igre/konkursi

Ponekad organizujemo nagradne igre / konkurse koje promovišemo na našoj veb stranici i/ili na našim društvenim medijima i na koje se možete registrovati preko odgovarajuće podstranice na našoj veb stranici.

U tom pogledu sarađujemo sa spoljnim agencijama za konkretan događaj. Detalji povezane obrade podataka mogu se naći u uslovima konkursa. Ovo uključuje navođenje agencije koja sarađuje sa nama u konkretnom slučaju i u skladu sa tim obrađuje podatke učesnika za obradu konkursa. Podaci će stoga biti prosleđeni ovim agencijama. U suprotnom, prenos se ne vrši.

Učešće na konkursu obično zahteva registraciju učesnika sa ličnim podacima, obično funkcijom, prezimenom, imenom i e-mail adresom. Obrada podataka se vrši na osnovu čl. 6 tač.1 lit. b GDPR ili – ako je potrebno – na osnovu vaše saglasnosti u skladu sa čl. 6 tač.1 lit. a GDPR.

Dobitnici se objavljuju anonimno (tj. ime, skraćeno prezime, skraćeno mesto stanovanja) na našoj veb stranici. Podaci će se koristiti isključivo u svrhu konkursa i biće obrisani, sa izuzetkom podataka dobitnika, nakon što se utvrde dobitnici. Podaci o dobitnicima će takođe biti obrađeni za obaveštenje o osvajanju nagrade i za slanje nagrada a zatim će biti izbrisani. Samo uz vašu izričitu saglasnost će se koristiti izvan ove svrhe, npr. za slanje biltena.

Obavezali smo relevantne agencije da postupaju u skladu sa našim uputstvima radi poštovanja zakona o zaštiti podataka, takođe naročito u smislu prethodno navedenog i zaključili smo sa njima odgovarajuće ugovore o obradi podataka.

Vaša prava kao subjekata podataka

Informacije o podacima koji se čuvaju o vama možete zatražiti u bilo kom trenutku besplatno na gornjoj adresi. Pored toga, pod određenim uslovima, možete zahtevati ispravku ili brisanje vaših sačuvanih ličnih podataka. Štaviše, možete imati pravo da ograničite obradu vaših podataka, kao i pravo na objavljivanje ili prenos podataka koje ste dali u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu. Ako se obrada vaših ličnih podataka zasniva na vašoj saglasnosti, postoji i pravo da u bilo kom trenutku opozovete pristanak. Ovo ne utiče na zakonitost obrade koja se vrši na osnovu saglasnosti do opoziva.

Pravo na prigovor
Imate pravo da se u bilo koje vreme usprotivite obradi vaših ličnih podataka, što se zasniva na Članu 6 tač. 1 lit. F) GDPR. Prigovor se naročito može uložiti na obradu u svrhe direktnog marketinga.

Pravo žalbe

Možete takođe da kontaktirate gore pomenuto lice za zaštitu podataka ili nadzorni organ za zaštitu podataka vašom žalbom.

Nadzorni organ koji je odgovoran za nas je:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar Kralja Aleksandra 15
11000 Beograd
Telefon: +381113408900
Telefax: +381113408900
E-Mail: office@poverenik.rs

Prenos podataka u treću zemlju/izvan EU

Ako prenosimo lične podatke provajderima usluga izvan EU, to ćemo učiniti samo u skladu sa čl. 44 et seq. GDPR, odnosno u principu samo ako je adekvatan nivo zaštite podataka potvrđen od strane Komisije EU trećoj zemlji ili ako postoje druge adekvatne mere zaštite podataka (npr. obavezujuća interna pravila o zaštiti podataka ili standardne ugovorne klauzule EU). Ako izuzetno odstupimo od ovoga, uvek ćemo vas blagovremeno obavestiti pre početka obrade i započeti obradu tek nakon vašeg prethodnog, izričitog, informisanog pristanka (Čl. 49 st. 1 lit. a GDPR).

Obaveštenja o privatnosti za poslovne klijente

Marketing

U kontekstu marketinških kampanja (npr. sajmova), nudimo vam mogućnost da dodatno budete informisani o našoj kompaniji kao i našim proizvodima (na primer ako nas lično kontaktirate e-mejlom ili telefonom ili naručivanjem ili slanjem informacionih materijala putem pošte ili elektronske pošte).

Da bismo vam dostavili takve dodatne informacije ili da bismo vas kontaktirali u reklamne svrhe, potrebni su nam vaši relevantni kontakt podaci. Možete nam ih dostaviti na primer popunjavanjem odgovarajućeg formulara ili dostavljanjem vaše vizitkarte.

Obično prikupljamo ove podatke preko mobilne aplikacije pod nazivom Fanomena Leads. To nam je obezbedila kompanija Fanomena GmbH, Dudweilerstraße 71, 66111 Saarbrucken (https://fanomena.io/impressum/). Podaci prikupljeni aplikacijom se čuvaju i obrađuju na serveru kompanije Fanomena GmbH na skladištu u oblaku koje je dodeljeno samo nama. Serveri su isključivo unutar Evropske unije. Sa Fanomenom smo zaključili ugovor o obradi podataka. Za više informacija o aplikaciji pogledajte https://fanomena.io/leads/. Politika privatnosti kompanije Fanomena može se naći na https://fanomena.io/datenschutz/. Aplikacija se koristi na osnovu našeg legitimnog interesa za strukturisanu i namensku obradu vaših podataka, čl. 6 tač.1 lit. f GDPR.

Obrada podataka u marketinške svrhe se vrši – osim ako se podaci mogu obrađivati ili dalje obrađivati na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa Čl. 6 tač. 1 lit. f GDPR (na primer u svrhu direktnog marketinga) ili bilo koje druge pravne osnove (na primer, za ugovorne ili predugovorne svrhe u skladu sa članom 6 tač. 1 lit. b GDPR) – na osnovu vašeg pristanka u skladu sa sa Članom 6 tač. 1 lit. GDPR). Svoju saglasnost možete besplatno opozvati u bilo kom trenutku.

Vaši podaci će biti izbrisani nakon slanja informativnog materijala ili nakon opoziva saglasnosti, osim ako se podaci ne mogu dalje obrađivati na osnovu našeg legitimnog interesa ili bilo koje druge pravne osnove. Ako više ne želite da primate promotivne e-mejlove od nas, možete da nas obavestite (pogledajte dalje u ovoj politici privatnosti) ili da se odjavite putem obrasca za odjavu na koji se povezujemo u našim promotivnim e-mejlovima.

Zaključivanje ili izvršavanje ugovora

Osim toga, moguće je da obrađujemo lične podatke u svrhe zaključivanja ili realizacije ugovora. Pravni osnov za takvu obradu ličnih podataka u predugovorne i ugovorne svrhe je Član 6, tač. 1 lit. B GDPR. Podaci se brišu što je pre moguće kada nisu više potrebni za gore pomenute svrhe ili za ispunjenje zahteva za zadržavanje u pravne, komercijalne ili poreske svrhe (u tom slučaju, kao pravni osnov za obradu služe relevantne zakonske odredbe vezano za Čl. 6 tač. 1 lit. c GDPR. Može da se desi da se lični podaci zadrže tokom vremenskog perioda tokom kojeg mogu da se podnesu tužbe protiv naše kompanije (zakonska zastarelost od tri ili do trideset godina).

Ponude za posao

Naša veb stranica objavljuje ponude za posao za koji se možete prijaviti putem e-mejla. Kandidati su odgovorni za bezbedan prenos prijava sa ličnim podacima putem ovih komunikacionih kanala.

Da bismo mogli da obradimo prijave, potreban nam je minimum podataka koji proizilaze iz oglasa za posao. To su, na primer, podaci kao što su imena, podaci o adresi i dokumenti koji se odnose na prijavu kao što su propratno pismo, biografija i potvrde. Dalji podaci se mogu dostaviti dobrovoljno.
Wir verarbeiten die von den Bewerbern übermittelten Daten nur für die Zwecke des Bewerbungsverfahrens. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist die Erfüllung unserer vorvertraglichen Verpflichtungen im Rahmen des Bewerbungsverfahrens gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO i. V. m. § 26 BDSG. Eine zusätzliche Rechtsgrundlage kann sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ergeben, sofern die Datenverarbeitung z. B. im Rahmen von rechtlichen Verfahren für uns erforderlich wird.

Podatke koje nam daju kandidati obrađujemo samo za potrebe procesa prijave. Pravni osnov za obradu ovih podataka je ispunjenje naših predugovornih obaveza u okviru postupka prijave shodno čl. 6 (1) lit. b DSGVO u vezi sa članom 26 BDSG. Dodatni pravni osnov može proizaći iz čl. 6 (1) lit. f DSGVO, ukoliko nam obrada podataka postane neophodna, na primer, u kontekstu pravnog postupka.

Obrađujemo sve podatke koje nam kandidati pošalju, npr. ime, adresa, e-mejl adresa, broj telefona, specifični podaci prijave. Predavanjem takvih podataka, kandidati pristaju na obradu njihovih podataka u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Ukoliko kandidati dobrovoljno dostave posebne kategorije ličnih podataka u skladu sa čl. 9 tač. 1 DSGVO, obrađujemo ove podatke u skladu sa čl. 9 tač.2 lit. b DSGVO. Ukoliko zahtevamo ove posebne kategorije podataka, podaci će se obrađivati u skladu sa čl. 9 tač. 2 lit. a DSGVO.

U slučaju uspešne prijave, podatke kandidata obrađujemo u cilju zasnivanja radnog odnosa u skladu sa čl. 6 tač. 1 lit. b DSGVO u vezi sa § 26 BDSG.
U suprotnom, podatke kandidata čuvamo samo za vreme trajanja procesa prijave i najduže u skladu sa opšte priznatim i zakonskim periodima čuvanja. Nakon ovog perioda ili u slučaju da se prijava povuče, podaci će biti izbrisani. Podaci se, po pravilu, brišu najkasnije tri meseca od popune radnog mesta, kako bi se moglo odgovoriti na sve zahteve kandidata po Opštem zakonu o jednakom postupanju (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). U slučaju zahteva po Opštem zakonu o jednakom tretmanu, dodatni podaci se takođe mogu čuvati do konačnog razjašnjenja. Duže čuvanje može biti moguće i radi ispunjavanja drugih zakonskih obaveza.

Ako kandidat pristane, uključujemo njene ili njegove podatke kandidata u našu bazu kandidata tako da ga/je možemo kontaktirati u slučaju budućih otvorenih pozicija za posao. Pravni osnov za obradu takvih podataka je dobrovoljni informisani pristanak kandidata shodno Čl. 6 tač. 1 lit.a, Čl. 7 DSGVO.

Kandidati su obavešteni da je njihov pristanak da budu uključeni u bazu kandidata dobrovoljan i da nema uticaj na tekući proces prijave. Oni mogu da opozovu svoj pristanak u bilo koje vreme u budućnosti i da se usprotive obradi podataka u bazi kandidata u budućnosti u skladu sa Čl. 21 DSGVO. Ove izjave se mogu poslati na gore navedenu adresu za upite o zaštiti podataka/našem licu za zaštitu podataka.

U svrhu pravilne obrade u smislu prethodnog, koristimo softver provajdera usluge coveto RECRUITING. Ovo je usluga koja nam se pruža kao softver-kao-usluga (SaaS) od strane provajdera coveto ATS GmbH, Zeppelinstraße 9, 63667 Nidda (up. https://www.coveto.de/impressum). Softver radi na serverima provajdera, gde se podaci takođe čuvaju. Ovi serveri su isključivo centri podataka u Nemačkoj koji su provereni od strane Odbora za tehničku kontrolu (Technischer Ubervachungsverein = TUV). Konekcije podataka su šifrovane. Možete pročitati detalje o zaštiti podataka i bezbednosti podataka na coveto pod https://www.coveto.de/Datenschutz. Provajder obrađuje podatke isključivo u skladu sa našim uputstvima, a ne za svoje potrebe; između nas i dobavljača je zaključen odgovarajući ugovor o obradi podataka.

Upotreba društvenih medija | Facebook

Facebook Fan Page | Impresum

URSAPHARM DOO Beograd-Novi Beograd
Bulevar Mihaila Pupina 10v/605
11000 Beogard

Pravni osnov:
URSAPHARM Arzneimittel GmbH je društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa GmbH Gesetz (Nemački savezni zakon o društvima sa ograničenom odgovornošću).

Kontakt:
Telefon +381 11 3119939
E-Mail: info@URSAPHARM.rs
Internet: www.URSAPHARM.rs

Nadzorno telo:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Telefon +381 11 361-6251

Privredni registar:
Matični broj: 21702366
PIB: 112590810

Lice odgovorno za sadržaj u skladu sa Tačkom 18 (2) MStV:
Vesna Taleski, Bulevar Mihajla Pupina 10v/605, 11070 Novi Beograd, R.Srbija

Facebook Fan Page | Politika privatnosti

Cenimo vašu posetu našoj Facebook Fan stranici https://de-de.facebook.com/URSAPHARM/ (u daljem tekstu takođe ‘Stranica’) i povezano interesovanje za našu kompaniju. Sa ciljem da vam pružimo najviši mogući nivo transparentnosti, u nastavku ćemo vas obavestiti o prirodi, obimu i svrsi prikupljanja, obrade i skladištenja ličnih podataka koji nastaju u kontekstu korišćenja naše Facebook Fan stranice. Ovde se može pristupiti celokupnom dokumentu Opšte uredbe o zaštiti podataka (u daljem tekstu ‘GDPR’). Naravno, ne postoji obaveza da nam dostavite lične podatke, ali želimo da istaknemo da je to možda neophodno za određene funkcije naše Facebook Fan stranice i da u ovom slučaju nećete moći da koristite ove funkcije ili samo uz ograničenja. Kada posetite našu Facebook Fan stranicu (čak i ako sami nemate Facebook profil), lične podatke prikupljamo, obrađujemo, koristimo i čuvamo ne samo mi, već i sam Facebook. Ovo je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Skuare, Dublin 2, Irska, Impresum: https://www.facebook.com/terms. Matična kompanija ove kompanije sa sedištem u Irskoj je: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija 94025, SAD (u daljem tekstu ‘Facebook’). Pošto nam nisu detaljno poznate sve pojedinačne operacije obrade podataka, kao ni njihov obim, pozivamo se na politiku podataka Facebook-a, kojoj se ovde može pristupiti, za određene tačke u okviru ove izjave o zaštiti podataka.

!!!Naročito, ne postoje garancije u vezi sa nemogućnošću pristupa vašim podacima koje ste preneli od strane javnih organa. Na primer: ne može se isključiti mogućnost da vlasti SAD mogu pristupiti vašim podacima na osnovu člana 702 Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA; zakon koji reguliše spoljne obaveštajne i kontrašpijunske službe Sjedinjenih Država). U tom kontekstu, izričito ističemo da vi, kao građanin EU, nemate efikasnu pravnu zaštitu od obrade vaših podataka od strane američkih vlasti na osnovu FISA. Ako i dalje koristite našu fejsbuk fan stranicu, to činite svesni ovih rizika, koje kao rezultat toga svesno prihvatate.!!!


Definicije termina

Sledeći termini koje koristimo u okviru naše politike privatnosti definisani su u okviru Člana 4 GDPR. Ovo je samo izvod iz Člana 4 GDPR. Sve definicije se mogu pogledati u GDPR (raspoloživo ovde).

 • Lični podaci (Čl. 4 br.1 GDPR)
  Lični znači bilo koja informacija koja se odnosi na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati (‘subjekat podataka’); fizičko lice koje se može identifikovati je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.
 • Obrada (Čl. 4 br. 2 GDPR)
  Obrada znači bilo koja operacija ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsultacija, upotreba, otkrivanje putem prenosa, širenja ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanja ili kombinovanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.
 • Pseudonimizacija (Čl. 4 br. 5 GDPR)
  Pseudonimizacija znači obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da su podložne tehničkim i organizacionim merama kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanom ili fizičkom licu koje se može identifikovati.
 • Rukovalac (Čl. 4 br. 7 GDPR)
  Rukovalac znači fizičko ili pravno lice, javno telo, agencija ili drugo telo koje samo ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade ličnih podataka; kada svrhu i način takve obrade određuje zakon Unije ili države članice, onda u skladu sa zakonom Unije ili države članice može biti imenovan rukovalac ili specifični kriterijumi za njegovo imenovanje.
 • Obrađivač (Čl. 4 br. 8 GDPR)
  Obrađivač znači fizičko ili pravno lice, javno telo, agencija ili telo koje nije subjekat podataka, rukovalac, obrađivač i lica koja su pod direktnim ovlašćenjem rukovaoca ili obrađivača, ovlašćena za obradu ličnih podataka.
 • Treća strana (Čl. 4 br. 10 GDPR)
  Treća strana znači fizičko ili pravno lice, javno telo, agencija ili telo koje nije subjekat podataka, rukovalac, obrađivač ili lica koja su pod direktnim ovlašćenjem rukovaoca ili obrađivača, ovlašćena za obradu ličnih podataka.
 • Saglasnost (Čl. 4 br. 11 GDPR)
  Saglasnost subjekta podataka znači bilo koja slobodno data, specifična, informisana i nedvosmislena indikacija želja subjekta podataka kojim on ili ona, izjavom ili jasnom afirmativnom merom, označavaju pristanak na obradu ličnih podataka vezano za njega ili nju.
 • Preduzeće (Čl. 4 br. 18 GDPR)
  Preduzeće je fizičko ili pravno lice koje se bavi privrednom delatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave privrednom delatnošću.

Solidarna odgovornost (Čl. 4 br. 7 GDPR) u skladu sa Članom 26 GDPR

URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bul. Mihaila Pupina 10v/605
11000 Beograd, Srbija

E-Mail: info@URSAPHARM.rs
Internet: www.URSAPHARM.rs
Unser vollständiges Impressum können Sie hier abrufen: https://URSAPHARM.rs/impresum/
Naš potpuni impresum se može naći ovde: https://URSAPHARM.rs/impresum/

Facebook Ireland Ltd.,
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour,
Dublin 2 Ireland,
Impresum: https://www.facebook.com/terms
Matična kompanije ove kompanije sa sedištem u Irskoj je: Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornija 94025 SAD.

Osnova za obradu podataka je ugovor između nas i kompanije Facebook u skladu sa Čl. 26 tač. 1 i 2 GDPR. Možete ga naći na sledećem linku: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Shodno Članu 26(3) GDPR možete da sprovodite vaša prava kako protiv nas tako i protiv kompanije Facebook u skladu sa ovom Politikom o privatnosti.

Nadzorno telo za zaštitu podataka

URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bul. Mihaila Pupina 10v/605
11000 Beograd, Srbija

Naše Lice za zaštitu podataka možete dobiti putem e-mejl adrese info@URSAPHARM.rs ili poštom na našu gore navedenu adresu.

Facebook
Lice za zaštitu podataka kompanije Facebook možete da kontaktirate putem sledećeg formulara: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Pravni osnov za obradu

Za svaku obradu opisanu u okviru ove Politike privatnosti, uvek ćemo vas obavestiti o odgovarajućoj pravnoj osnovi na kojoj se obrada sprovodi. Pravi se razlika između sledećih grupa slučajeva u kojima je obrada zakonita:

 • Dali ste nam saglasnost za obradu ličnih podataka koji vas se tiču u jednu ili više specifičnih svrha (Čl. 6 tač. 1 lit. A GDPR).
 • Postoji ugovor između vas i nas za čiju realizaciju se sprovodi obrada ili je obrada neophodna radi implementacije predugovornih mera, koje se sprovode na vaš zahtev (Čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. b. GDPR).
 • Ispunjenje pravne obaveze kojoj podležemo zahteva obradu (Čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. c GDPR).
 • Zaštita vitalnih interesa s vaše strane drugog fizičkog lica zahteva obradu (Čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. d GDPR).
 • Sprovođenje zadatka koji nam je poveren je u javnom interesu ili izvršenje službenih ovlašćenja zahteva obradu (Čl. 6 tač. 1 lit. E GDPR).
 • Neophodnost obrade radi zaštite naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećeg lica, osim ako ne preovlađuju vaši interesi ili osnovna prava i osnovne slobode koje zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (čl. 6 st. 1, tač. 1 lit. f GDPR).

U vezi sa obradom podataka Facebook-a, pozivamo se na Facebook-ovu politiku podataka, kojoj možete pristupiti na sledećem linku https://www.facebook.com/policy.php, kao i na Facebook-ovu politiku kolačića, koju možete naći na sledećem linku: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Čuvanje podataka / brisanje podataka

Čuvanje može da bude na duži period od definisanog vremena ako zakonski propisi kojima podležemo (npr. Član 147 Poreskog zakona (Abgabenordnung), Član 247 Trgovinskog zakona (Handelsgesetzbuch)) predviđaju drugačiji period čuvanja. Nakon perioda čuvanja, lični podaci će biti izbrisani ili blokirani, osim ako mi ne zahtevamo dalje čuvanje zbog pravnog osnova. Pored toga, čuvanje preko navedenog vremena je moguće u slučaju (pretećeg) spora sa vama ili bilo koje druge pravne procedure. U vezi sa čuvanjem ili brisanjem podataka Facebook-a, pozivamo se na Facebook-ovu politiku podataka, kojoj možete pristupiti na sledećem linku https://www.facebook.com/policy.php, kao i na Facebook-ovu politiku kolačića, koju možete pronaći na sledećem linku: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Sakupljanje ličnih podataka

U sledećem delu obavestićemo vas o sakupljanju ličnih podataka (kao što su ime, e-mejl adresa, adresa ili ponašanje korisnika).

Isključivo informativna upotreba naše Facebook fan stranice (bez prijave)

Uvek možete da pristupite našoj Facebook fan stranici čak i ako nemate Facebook profil ili niste prijavljeni na njega kada pristupate našoj fan stranici, pri čemu se neke funkcije (kao što je Mesindžer) ovde ne mogu koristiti. U ovom slučaju od vas ne prikupljamo nikakve podatke. Međutim, želimo da istaknemo da podatke prikuplja Facebook. Barem će biti prikupljeni lični podaci koje vaš pretraživač prenosi na server Facebook-a.
Ovo su obično podaci koji su tehnički potrebni da bismo vam obezbedili razgledanje sajta uz obezbeđivanje bezbednog i stabilnog prikaza. Koliko znamo, to znači najmanje sledeće informacije koje su rezultat logfajl linije:

 • Adresa Internet protokola (IP adresa)
 • Vreme i datum pristupa
 • Razlika u vremenskoj zoni od srednjeg vremena po Griniču (GMT)
 • Konkretno pristupana stranica
 • Status pristupa/Protokol za prenos hiperteksta (http)
 • Količina podataka koja je preneta u svakom slučaju
 • Veb stranica sa koje se pristupa našoj fan stranici (URL adresa upućivača)
 • Korišćeni internet pretraživač (uklj. jezik i verziju)
 • Korišćeni operativni sistem

Za više informacija, upućujemo na politiku podataka Facebook-a, kojoj možete pristupiti na sledećem linku https://www.facebook.com/policy.php. Osim toga, kada posetite našu fan stranicu putem Facebook-a, takozvani kolaćići se skladište na vašem korišćenom uređaju, što omogućava Facebook-u da kreira profile korisnika putem vaših preferencija i interesa, tako da možete da vidite ciljane reklame (kako unutar tako i izvan Facebook-a).

Za više informacija, pogledajte Facebook-ovu politiku kolačića kojoj se može pristupiti putem sledećeg linka: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Želeli bismo da istaknemo da možete da sprečite čuvanje kolačića u bilo koje vreme ako na odgovarajući način podesite vaš pretraživač. U daljem tekstu smo sakupili dodatne informacije u ovom kontekstu vezano za najuobičajnije pretraživače, ali ističemo da ovo može da ograniči funkcionalnost naše Facebook fan stranice.

Isključivo informativna upotreba naše Facebook fan stranice (sa prijavom)

Ako posetite našu Facebook fan stranicu dok ste prijavljeni na svoj Facebook profil, Facebook će prikupljati dodatne lične podatke pored podataka navedenih u tački 6.1. Za više informacija pogledajte Facebook-ovu Politiku privatnosti kojoj se može pristupiti ovde: https://www.facebook.com/policy.php.

Korišćenje specijalnih funkcija naše Facebook fan stranice

 • Kontakt
  Ako nas kontaktirate putem Facebook Messenger-a, dobićemo odgovarajuće informacije. Da bismo obradili vaš zahtev, sačuvaćemo i obraditi vaše kontakt podatke koje ste dobrovoljno dali (npr. e-mejl adresa ili broj telefona). To se radi na osnovu našeg legitimnog interesa iz čl. 6 tač. 1 lit. f GDPR.
  Takođe ističemo sledeće:

  !!!Kao farmaceutska kompanija, zakonski smo u obavezi da prijavimo zahteve koji opisuju događaje vezane za bezbednost lekova i medicinskih sredstava, da ih dokumentujemo i po potrebi prijavimo nadležnim organima. Ovo obaveštenje takođe može da sadrži lične podatke, kao što su vaše ime, mesto stanovanja, zdravstvene tvrdnje ili slično, ako ste nam ih izričito i dobrovoljno otkrili. Da bi dobili dodatne informacije, možda će biti potrebno da vas URSAPHARM kontaktira. Pravni osnov za ovu obradu podataka je čl. 6 sek.1 lit. c GDPR zajedno sa odeljkom 3 MPSV ili odeljkom 63 c AMG. Štaviše, iz razloga farmakovigilance, u ovom slučaju smo u obavezi da čuvamo vaše podatke najmanje 5 godina u svrhe testiranja u skladu sa zakonskim zahtevima. Nakon isteka zakonskih perioda, vaši podaci će biti izbrisani ili anonimni.!!!
 • Komentar na post
  Ako date komentar na post koji smo mi napisali, mi ćemo takođe dobiti informacije. Ne primamo nikakve dodatne informacije ili lične podatke, osim onih koji su javno raspoloživi na vašem profilu.
 • Taster ‘Sviđa mi se’
  Ako označite objavu tasterom ‘Sviđa mi se’ ili jednim od dostupnih emodžija, takođe ćemo dobiti informacije. Ne dobijamo nikakve dodatne informacije ili lične podatke, osim onih koji su javno raspoloživi na vašem profilu.

Facebook Insights (statistički podaci)

Facebook Insights (za više informacija o Facebook Insights, posetite: https://www.facebook.com/business/pages/manage#page_insights i sledeći link https://www.facebook.com/help/pages/insights) nam pruža anonimnu statistiku preko naše Facebook fan stranice. Ovo su, na primer, informacije o pretplatama na stranice, lajkovima, pokrivenosti postova i interakcijama postova, prikazima stranica, pregledima stranica, radnjama na našem sajtu, video snimcima, storijima, ljudima, vestima. Za pojedinačne statistike možemo da napaavimo parametre npr. prema demografskim podacima. Koristimo ove statističke podatke da bismo optimizovali našu fan stranicu i učinili je pogodnijom za potražnju. Nemamo pristup podacima o korišćenju koje prikuplja Facebook za proizvodnju ovih statističkih podataka pomoću kolačića. Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes iz čl. 6 tač. 1 lit. f) GDPR za postizanje poboljšanja korisničkog iskustva posetilaca naše Fan stranice u skladu sa ciljnim grupama.

Reklame na Facebook-u

Mi vodimo oglase na Facebook-u. Da bismo naše oglašavanje mogli što ciljanije da koristimo, definišemo ciljne grupe pomoću prilagođene publike (Customs Audiences) (dalje informacije: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494).

U ovu svrhu koristimo samo izvore koje nam obezbedi Facebook. Ni u kom slučaju ne koristimo informacije iz drugih izvora ili čak i iz lista klijenata ili oflajn kontakata.

Osim toga, u mogućnosti smo da kreiramo specifičnu ciljnu grupu na osnovu uvida u publiku Facebook-a (Audience Insights of Facebook) (dalje informacije: https://www.facebook.com/business/insights/tools/audience-insights) na osnovu parametara demografskih podataka prikupljenih preko Facebook-a.

Nemamo pristup podacima o korišćenju koje prikuplja Facebook za generisanje ove statistike pomoću kolačića. Koristimo ove alate da prilagodimo naše oglašavanje vašim potrebama. Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes iz čl. 6 tač. 1 lit. f) GDPR za obezbeđivanje efikasnog oglašavanja orijentisanog na potražnju. Sledeća stranica vam omogućava da podesite podešavanja oglasa na Facebook-u i na taj način ne dozvolite određene oglase: https://www.facebook.com/ads/preferences/. Možemo da prikažemo učinak naših oglasa preko Centra za oglase (Ad Center). Između ostalog, dobijamo informacije o procenjenom dosegu (broj ljudi koji su bar jednom pogledali naš oglas), interakcijama objava (ukupan broj radnji koje su izvršile osobe u vezi sa našim oglasima) i klikovima na link (broj klikova na linkovima u okviru našeg oglasa). U okviru Menadžera oglasa (Ad Manager) dobijamo dodatne detaljne informacije kako bismo mogli da raščlanimo naše različite kampanje koristeći različite anonimne pokazatelje (uključujući demografske podatke) da bismo dobili informacije o rezultatima, dosegu ili impresijama.

Nagradne igre/takmičenja

Kreiramo nagradne igre/takmičenja za naše Facebook fanove. Za svakog obezbeđujemo uslove korišćenja koji su u skladu sa smernicama Facebook-a (https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/#.

Ako se učestvuje privatnom porukom preko Facebook Messenger-a, kontakt podatke koje ste dali (npr. e-mejl adresa ili broj telefona) čuvamo na osnovu našeg legitimnog interesa u skladu sa čl. 6 tač. 1 lit. f GDPR da bismo sproveli naše takmičenje. Čim se takmičenje završi, ovi podaci će biti odmah obrisani. Pobednik će takođe biti obavešten o svom dobitku putem Facebook Messenger-a. Ime i profil neće biti objavljeni.

Vaša prava

U sledećem tekstu razjasnićemo vaša prava shodno GDPR. GDPR se ovde može dobiti kao kompletan dokument.

 • Pravo na informacije iz čl. 15 tač. 1 GDPR
  Imate pravo da od nas zatražite potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke. Ako je to slučaj, imate pravo na informacije o ovim ličnim podacima, pored prava na informacije o svrhama obrade, kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima su vaši lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni u budućnosti (posebno za primaoce u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama), periodu čuvanja ili trajanju čuvanja. Kriterijumi za određivanje zadržavanja, postojanje prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka koji se tiču vas ili pravo da ograničimo obradu sa naše strane, kao i postojanje prava na prigovor na takvu obradu, postojanje prava na žalbu nadzornom organu, sve dostupne informacije o poreklu podataka (u slučaju da ih nismo mi prikupili), postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje i, gde je primenljivo, značajne informacije o uključenoj logici, takva obrada.
 • Pravo na ispravku u skladu sa članom 16 GDPR
  Imate pravo da od nas zahtevate ispravku netačnih podataka bez odlaganja kao i dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas.
 • Pravo na brisanje (‘pravo na zaborav’) u skladu sa članom 17(1) GDPR
  Imate pravo da zahtevate da odmah obrišemo lične podatke koji se tiču vas. Međutim, shodno članu 17(3) GDPR, to pravo ne postoji kada je obrada neophodna za sprovođenje prava na slobodu izraza i informisanja, za ispunjenje pravne obaveze, iz razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, za arhivske svrhe u javnom interesu ili za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 • Pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 18(1) GDPR
  Imate pravo da od nas zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka ako osporite tačnost vaših ličnih podataka (ograničenje se odnosi na trajanje koje nam omogućava da proverimo tačnost), obrada vaših ličnih podataka je nezakonita i odbijete da se izbriše, više nam nisu potrebni vaši lični podaci za potrebe obrade, međutim, potrebni su vam za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili ste uložili prigovor na obradu prema članu 21(1) GDPR (ograničenje se odnosi na vreme trajanja, sve dok se ne utvrdi da li naši legitimni razlozi nadmašuju vaše).
 • Pravo na prenosivost podataka u skladu sa članom 20 GDPR
  Imate pravo da od nas dobijete lične podatke koji se odnose na vas u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, kao i da izvršite prenos drugom rukovaocu bez smetnji sa naše strane (ili da zatražite direktan prenos od nas drugom rukovaocu ako je tehnički moguće) ako je obrada od strane nas bila zasnovana na saglasnosti ili ugovoru ili je sprovedena automatizovanim procedurama.
 • Pravo na opoziv saglasnosti datih u skladu sa čl. 7 sec. 3 GDPR
  Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete saglasnost koju ste nam dali sa dejstvom za budući period tako da se obrada podataka, koja je sprovedena na osnovu vaše saglasnosti, više ne može nastaviti u budućnosti, ali ovo ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena do vašeg opoziva.
 • Pravo na žalbu u skladu sa članom 77 GDPR
  Bez stvaranja predrasuda prema bilo kom drugom administrativnom ili sudskom leku, imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu ako smatrate da obrada ličnih podataka koji se odnose na vas krši GDPR. Po pravilu, možete se obratiti nadzornom organu svog uobičajenog mesta stanovanja, radnog mesta ili mesta navodnog kršenja.

Pravo na prigovor

Pored navedenih prava, imate i pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor protiv obrade vaših ličnih podataka, koja se odvija na osnovu obavljanja zadatka koji se odvija u javnom interesu ili u vršenju službene dužnosti (čl. 6 tač. 1 str. 1 lit. e GDPR) ili da bismo zaštitili legitimne interese sa naše strane (čl. 6 tač. 1 str. 1 lit. f GDPR), pod uslovom da za to postoje razlozi koji proizilaze iz vaše konkretne situacije. U slučaju prigovora, nikakva dalja obrada vaših ličnih podataka neće biti sprovedena osim ako ne možemo da dokažemo ubedljive legitimne osnove za obradu koje nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili osim ako obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. U slučaju obrade vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga ili profilisanja, ako postoji veza sa direktnim marketingom, imate opšte pravo na prigovor, bez potrebe za razlozima koji proizilaze iz vaše konkretne situacije. U slučaju prigovora, odmah ćemo prekinuti obradu ličnih podataka u ove svrhe.

Da biste sprovelo svoje pravo povlačenja ili prigovora, molimo vas da pošaljete e-mejl na: info@URSAPHARM.rs ili kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka Facebook-a koristeći sledeći formular:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Korišćenje društvenih medija | YouTube

YouTube | Impresum

URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10v/605
11000 Beograd

Pravni osnov:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH je društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa GmbH Gesetz (Nemački savezni zakon o društvima sa ograničenom odgovornošću).

Direktor: Said Chouaib

Kontakt:

E-Mail: info@URSAPHARM.rs
Internet: www.URSAPHARM.rs

Nadzorni organ:

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Telefon +381 11 361-6251

Privredni registar:

Matični broj: 21702366
PIB: 112590810

Odgovoran za sadržaj u skladu sa članom 18 (2) MStV:

Vesna Taleski, Bulevar Mihaila Pupina 10v/605, 11000 Beograd

YouTube kanal | Politika privatnosti

Cenimo vašu posetu našem YouTube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCkQE97qt1PtrfwhkGe1MH2Q (u daljem tekstu takođe ‘Stranica’) i povezano interesovanje za našu kompaniju. Sa ciljem da vam pružimo najveći mogući stepen transparentnosti, u nastavku ćemo vas obavestiti o prirodi, obimu i svrsi prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka koji se javljaju u kontekstu korišćenja našeg sajta. Opštoj uredbi o zaštiti podataka (u daljem tekstu ‘GDPR’) može se ovde pristupiti kao kompletnom dokumentu. Naravno, ne postoji obaveza da nam dostavite lične podatke, ali želimo da istaknemo da je to možda neophodno za određene funkcije našeg YouTube kanala i da ove funkcije nećete moći da koristite u ovom slučaju ili samo uz ograničenja. Kada posetite naš YouTube kanal (čak i ako nemate YouTube ili Google nalog), lične podatke prikupljamo, obrađujemo, koristimo i čuvamo ne samo mi, već i sam YouTube.

To je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4 Irska impresum: https://www.youtube.com/t/impressum?hl=de&gl=DE. Matična kompanija ove kompanije sa sedištem u Irskoj je: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljem tekstu uniformno ‘Google’ ili ‘YouTube’). Pošto nam nisu detaljno poznate sve pojedinačne operacije obrade podataka kao ni njihov obim, pozivamo se na politiku podataka Google-a, kojoj se ovde može pristupiti, za određene tačke u okviru ove izjave o zaštiti podataka.

Pored toga, izričito ističemo da se vaši podaci mogu preneti ne samo u Irsku već i u SAD, a samim tim i u nesigurnu treću zemlju. Trenutno ne postoji odluka EU o adekvatnosti ili bilo koje druge odgovarajuće garancije za SAD. Zaštita vaših podataka ne može biti garantovana u zemlji odredišta SAD. Trenutno ne postoji ekvivalentan nivo zaštite podataka u SAD. Stoga je prenos podataka povezan sa odgovarajućim rizicima. Ne postoje garancije u vezi sa nemogućnošću pristupa vašim podacima od strane javnih organa. Na primer: ne može se isključiti mogućnost da vlasti SAD mogu pristupiti vašim podacima na osnovu člana 702 Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA; zakon koji reguliše spoljne obaveštajne i kontrašpijunske službe Sjedinjenih Država). U tom kontekstu, izričito ističemo da vi, kao građanin EU, nemate efikasnu pravnu zaštitu od obrade vaših podataka od strane američkih vlasti na osnovu FISA. Ako i dalje koristite naš YouTube kanal, to činite svesni ovih rizika, koje kao rezultat toga svesno prihvatate.

 

Definicije termina

Sledeći termini koje koristimo u okviru naše politike privatnosti definisani su u okviru Člana 4 GDPR. Ovo je samo izvod iz Člana 4 GDPR. Sve definicije se mogu pogledati u GDPR (raspoloživo ovde).

 • Lični podaci (Čl. 4 br. 1 GDPR)
  Lični znači bilo koja informacija koja se odnosi na identifikovano ili fizičko lice koje se može identifikovati (‘subjekt podataka’); fizičko lice koje se može identifikovati je ono koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog fizičkog lica.
 • Obrada (Čl. 4 br. 2 GDPR)
  Obrada znači bilo koja operacija ili skup operacija koje se obavljaju na ličnim podacima ili skupovima ličnih podataka, bez obzira da li su automatizovani ili ne, kao što su prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmena, preuzimanje, konsultacija, upotreba, otkrivanje putem prenosa, širenja ili na drugi način stavljanja na raspolaganje, usklađivanja ili kombinovanja, ograničenja, brisanja ili uništavanja.
 • Pseudonimizacija (Čl. 4 br. 5 GDPR)
  Pseudonimizacija znači obrada ličnih podataka na takav način da se lični podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez upotrebe dodatnih informacija, pod uslovom da se te dodatne informacije čuvaju odvojeno i da su podložne tehničkim i organizacionim merama kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne pripisuju identifikovanom ili fizičkom licu koje se može identifikovati.
 • Rukovalac (Čl. 4 br. 7 GDPR)
  Rukovalac znači fizičko ili pravno lice, javno telo, agencija ili drugo telo koje samo ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade ličnih podataka; kada svrhu i način takve obrade određuje zakon Unije ili države članice, onda u skladu sa zakonom Unije ili države članice može biti imenovan rukovalac ili specifični kriterijumi za njegovo imenovanje.
 • Obrađivač (Čl. 4 br. 8 GDPR)
  Obrađivač znači fizičko ili pravno lice, javno telo, agencija ili drugo telo koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca.
 • Treća strana (Čl. 4 br. 10 GDPR)
  Treća strana znači fizičko ili pravno lice, javno telo, agencija ili telo koje nije subjekat podataka, rukovalac, obrađivač ili lica koja su pod direktnim ovlašćenjem rukovaoca ili obrađivača, ovlašćena za obradu ličnih podataka.
 • Saglasnost (Čl. 4 br. 11 GDPR)
  Saglasnost subjekta podataka znači bilo koja slobodno data, specifična, informisana i nedvosmislena indikacija želja subjekta podataka kojim on ili ona, izjavom ili jasnom afirmativnom merom, označavaju pristanak na obradu ličnih podataka vezano za njega ili nju.
 • Unternehmen (Art. 4 Nr. 18 DSGVO)
  Preduzeće je fizičko ili pravno lice koje se bavi privrednom delatnošću, bez obzira na njegov pravni oblik, uključujući partnerstva ili udruženja koja se redovno bave privrednom delatnošću.

 

Solidarna odgovornost (Čl. 4 br. 7 GDPR) u skladu sa Članom 26 GDPR

URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bul. Mihaila Pupina 10v
11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 311 9939
E-Mail: info@URSAPHARM.rs
Internet: www.URSAPHARM.rs
Naš potpuni impresum se može naći ovde: https://www.URSAPHARM.rs/impressum/

Google Ireland Limited

Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irska
E-Mail: support-deutschland@google.com
Telefon: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660
Impresum: https://www.youtube.com/t/impressum?hl=de&gl=DE

Matična kompanija ove kompanije koja je osnovana u Irskoj je:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Agent za usluge za Google Ireland Limited u smislu Tačke 5 (1) NetzDG i Odeljka 92 MStV i Tačke 21 (2) JMStV je:

Google Germany GmbH, – Pravni sektor -, ABC-Straße 19, 20354 Hamburg.

 

Nadzorno telo za zaštitu podataka

URSAPHARM d.o.o. Beograd-Novi Beograd
Bul. Mihaila Pupina 10v/605
11000 Beograd, Srbija

Naše Lice za zaštitu podataka možete dobiti putem e-mejl adrese info@URSAPHARM.rs ili poštom na našu gore navedenu adresu.

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irska
Nadzorno telo za zaštitu podataka
E-Mail: support-deutschland@google.com
Tel.: +353 1 543 1000
Faks: +353 1 686 5660

Impresum: https://www.youtube.com/t/impressum?hl=de&gl=DE

Matična kompanija ove kompanije koja je osnovana u Irskoj je:

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD

Pravni osnov za obradu

Za svaku obradu opisanu u okviru ove Politike privatnosti, uvek ćemo vas obavestiti o odgovarajućoj pravnoj osnovi na kojoj se obrada sprovodi. Pravi se razlika između sledećih grupa slučajeva u kojima je obrada zakonita:

 • Dali ste nam saglasnost za obradu ličnih podataka koji vas se tiču za jednu ili više specifičnih svrha (Čl. 6 tač. 1 lit. A GDPR).
 • Postoji ugovor između vas i nas za čiju realizaciju se sprovodi obrada ili je obrada neophodna radi implementacije predugovornih mera, koje se sprovode na vaš zahtev (Čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. b. GDPR).
 • Ispunjenje pravne obaveze kojoj podležemo zahteva obradu (Čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. C GDPR).
 • Zaštita vitalnih interesa s vaše strane drugog fizičkog lica zahteva obradu (Čl. 6 tač. 1 p. 1 lit. d GDPR).
 • Sprovođenje zadatka koji nam je poveren je u javnom interesu ili izvršenje službenih ovlašćenja zahteva obradu (Čl. 6 tač. 1 lit. e GDPR).
 • Neophodnost obrade radi zaštite naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa trećeg lica, osim ako ne preovlađuju vaši interesi ili osnovna prava i osnovne slobode koje zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti (čl. 6 tač.1 lit. f GDPR).

U vezi sa obradom podataka Google-a, pozivamo se na Google-ovu politiku podataka, kojoj možete pristupiti na sledećem linku https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de,  kao i na pravni okvir za prenos podataka, koji Google objašnjava na ovoj stranici:  https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de. Pozivamo se takođe na ‘osnove zaštite podataka na YouTube aplikacijama’: https://support.google.com/youtube/answer/10364219

Čuvanje podataka/brisanje podataka

U okviru obrade kako je opisano u našoj politici privatnosti, uvek vas obaveštavamo o odgovarajućem periodu čuvanja ili vremenima brisanja ili blokiranja podataka. Ako nije definisan izričit period čuvanja podaci će biti izbrisani ili blokirani čim svrha ili pravni osnov za čuvanje više ne važe.

Čuvanje može da bude na duži period od definisanog vremena ako zakonski propisi kojima podležemo (npr. Član 147 Poreskog zakona (Abgabenordnung), Član 247 Trgovinskog zakona (Handelsgesetzbuch)) predviđaju drugačiji period čuvanja.

Nakon perioda čuvanja, lični podaci će biti izbrisani ili blokirani, osim ako mi ne zahtevamo dalje čuvanje zbog pravnog osnova. Pored toga, čuvanje preko navedenog vremena je moguće u slučaju (pretećeg) spora sa vama ili bilo koje druge pravne procedure. U vezi sa čuvanjem ili brisanjem podataka Google-a, pozivamo se na Google-ovu politiku podataka, kojoj možete pristupiti na sledećem linku https://policies.google.com/privacy?hl=de, naročito tačka ‘Zadržavanje vaših informacija’, kojoj možete pristupiti ovde: https://policies.google.com/privacy?hl=de#inforetaining i pravni okvir za prenos podataka, koji Google objašnjava na ovoj stranici: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de. Takođe se pozivamo na ‘osnove zaštite podataka u YouTube aplikacijama’: https://support.google.com/youtube/answer/10364219

Sakupljanje ličnih podataka

U sledećem delu obavestićemo vas o sakupljanju ličnih podataka (kao što su ime, e-mejl adresa, adresa ili ponašanje korisnika).

Isključivo informativna upotreba našeg YouTube kanala (bez prijave)

Takođe možete da pristupite našem YouTube kanalu ako nemate YouTube ili Google profil ili niste prijavljeni na njega kada mu se pristupi, iako neke funkcije (kao što su komentarisanje postova, označavanje video snimaka ‘sviđa mi se’ i pretplata na kanale) ne mogu da se koriste ovde. U ovom slučaju od vas ne prikupljamo nikakve podatke. Međutim, želimo da istaknemo da podatke prikuplja Google. Prikupljaju se barem lični podaci koje vaš pretraživač prenosi na Google server. Ovo su obično podaci koji su tehnički potrebni da bismo vam dali veb lokaciju za pregled uz obezbeđivanje bezbednog i stabilnog prikaza. Prema našim saznanjima, ovo su barem sledeće informacije, koje proizilaze iz logfajla:

 • Adresa Internet protokola (IP adresa)
 • Vreme i datum pristupa
 • Razlika u vremenskoj zoni u odnosu na srednje vreme po Griniču (GMT)
 • Konkretno pristupljena stranica
 • Status pristupa/Protokol za prenos hiperteksta (http)
 • Količina podataka koja je preneta u svakom slučaju.
 • Veb stranica sa koje se pristupa našem kanalu (URL upućivača)
 • Korišćeni internet pretraživač (uklj. jezik i verziju)
 • Koišćeni operativni sistem.

Za više informacija, molimo pogledati Google-ovu Politiku privatnosti, kojoj možete pristupiti putem sledećeg linka https://policies.google.com/privacy?hl=de. Pozivamo se takođe na ‘osnove zaštite podataka u YouTube apps’:  https://support.google.com/youtube/answer/10364219.

Pored toga, kada posetite naš kanal, Google će skladištiti takozvane kolačiće na vašem korišćenom uređaju, koji omogućavaju Google-u da kreira korisničke profile na osnovu vaših preferencija i interesovanja, tako da možete da vidite ciljano oglašavanje (i unutar i izvan YouTube-a). Što se tiče upravljanja podešavanjima privatnosti za reklame i drugih tačaka u ovom kontekstu, pozivamo se na odgovarajuću podstavku ‘Oglasi u YouTube video snimcima’ u okviru podešavanja privatnosti: https://support.google.com/youtube/answer/3181017 .

Za više informacija pogledajte podstranicu ‘Kako Google koristi kolačiće’ koju možete pronaći na sledećem linku: a href=“https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de“>https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de. Želimo da istaknemo da možete sprečiti skladištenje kolačića u bilo kom trenutku odgovarajućim podešavanjem pretraživača. Dodatne informacije u ovom kontekstu sakupili smo u vezi sa najčešćim pretraživačima u nastavku, ali ističemo da to može ograničiti funkcionalnost našeg YouTube kanala.

Isključivo informativna upotreba našeg YouTube kanala (sa prijavom)

Wenn Sie unseren YouTube-Kanal aufrufen und dabei in Ihr Konto eingeloggt sind, werden ggf. zusätzlich zu den in Ziffer 6.1. genannten Daten, weitergehende personenbezogene Daten seitens Google erhoben. Hinsichtlich weiterer Informationen verweisen wir auf die Datenschutzrichtlinie von Google, die Sie unter folgendem Link abrufen können https://policies.google.com/privacy?hl=de. Des Weiteren verweisen wir auf die „Grundlagen des Datenschutzes in Apps von YouTube“: https://support.google.com/youtube/answer/10364219

Ako pristupite našem YouTube kanalu i prijavljeni ste na svoj nalog, Google može prikupljati dalje lične podatke pored podataka navedenih u tački 6.1. Za više informacija pogledajte Google-ovu politiku privatnosti, kojoj možete pristupiti na sledećem linku https://policies.google.com/privacy?hl=de. Takođe se pozivamo na ‘osnove zaštite podataka u YouTube aplikacijama’:  https://support.google.com/youtube/answer/10364219

Korišćenje posebnih funkcija našeg YouTube kanala.

 • Kontakt
  Ako nas kontaktirate putem e-mejl adrese navedene u okviru našeg kanala ili impresuma, vašu e-mejl adresu ćemo čuvati i obrađivati zajedno sa svim drugim podacima koje ste možda dobrovoljno dali (npr. ime, broj telefona, itd.) kako bismo obradili vaš zahtev. Ovo se radi na osnovu našeg legitimnog interesa iz Čl. 6 tač. 1 lit. f GDPR.
  Ističemo takođe sledeće:

  !!!Kao farmaceutska kompanija, zakonski smo u obavezi da prijavimo zahteve koji opisuju događaje vezane za bezbednost lekova i medicinskih sredstava, da ih dokumentujemo i po potrebi prijavimo nadležnim organima. Ovo obaveštenje takođe može da sadrži lične podatke, kao što su vaše ime, mesto stanovanja, zdravstvene tvrdnje ili slično, ako ste nam ih izričito i dobrovoljno otkrili. Da bi dobili dodatne informacije, možda će biti potrebno da vas URSAPHARM kontaktira. Pravni osnov za ovu obradu podataka je čl. 6 sek.1 lit. c GDPR zajedno sa odeljkom 3 MPSV ili odeljkom 63 c AMG. Štaviše, iz razloga farmakovigilance, u ovom slučaju smo u obavezi da čuvamo vaše podatke najmanje 5 godina u svrhe testiranja u skladu sa zakonskim zahtevima. Nakon isteka zakonskih perioda, vaši podaci će biti izbrisani ili anonimni.!!!
 • Komentarisanje videa
  Ako ostavite komentar ispod video snimka koji smo mi postavili, nećemo dobiti nikakve dodatne informacije ili lične podatke osim onih koji su javno dostupni na vašem profilu.

Oglasi na našem YouTube kanalu

Na našem kanalu možete da vidite oglase trećih strana dok gledate neki od naših videa. Vezano za upravljanje podešavanjima privatnosti za oglase i druge tačke u ovom kontekstu, pozivamo se na odgovarajuću pod-tačku ‘Oglasi u YouTube Video zapisima’ u okviru podešavanja privatnosti: https://support.google.com/youtube/answer/3181017.

YouTube Analitika

Google nam obezbeđuje anonimnu statistiku o našim video zapisima koristeći YouTube Analitiku (za više informacija na: https://support.google.com/youtube/answer/6085583?hl=de). To su, na primer anonimne informacije o pregledima stranica, izvorima pristupanja ili demografskim podacima. Za pojedinačnu statistiku možemo da uradimo parametrizaciju. Statističke podatke koristimo da bismo optimizovali naš YouTube kanal i da bi on bio više orijentisan na potražnju. Nemamo pristup podacima o upotrebi koje Google sakuplja da bi generisao ove statističke podatke koristeći kolačiće ili druge tehnologije. Pravni osnov za obradu ovih podataka je naš legitimni interes shodno Čl. 6 tač. 1 lit. f) GDPR da bismo ostvarili unapređenje korisničkog iskustva našeg YouTube kanala u skladu sa ciljnim grupama.

Povezivanje našeg YouTube kanala na Google Analitiku

Povezali smo naš YouTube kanal na uslugu Google Analitika. To nam omogućava da izvršimo sveobuhvatniju analizu našeg YouTube kanala. Google Analitika je alatka za veb praćenje kompanije Google (dodatne informacije se mogu naći ovde: (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/), koja takođe upravlja samim YouTube kanalom (vidi u prethodnom tekstu).

Sledeće se takođe odnosi na obradu korišćenjem Google Analitike:

!!!Pored Irske, vaši podaci će biti preneti iu SAD i samim tim u nebezbednu treću zemlju. Trenutno ne postoji odluka EU o adekvatnosti ili bilo koje druge odgovarajuće garancije za SAD. Zaštita vaših podataka ne može biti garantovana u zemlji odredišta SAD. Trenutno ne postoji ekvivalentan nivo zaštite podataka u SAD. Stoga je prenos podataka povezan sa odgovarajućim rizicima. Posebno, ne postoje garancije u vezi sa nemogućnošću pristupa vašim prenetim podacima od strane javnih organa. Na primer, ne može se isključiti mogućnost da vlasti SAD mogu pristupiti vašim podacima na osnovu člana 702 Zakona o nadzoru stranih obaveštajnih službi (FISA; nemački, kao što je „Zakon o nadzoru stranih obaveštajnih službi“, zakon koji reguliše spoljnu obaveštajnu službu Sjedinjenih Država i kontrašpijunažne službe). U tom kontekstu, izričito ističemo da vi, kao građanin EU, nemate efikasnu pravnu zaštitu od obrade vaših podataka od strane američkih vlasti na osnovu FISA. Pravni osnov za ovaj prenos podataka su predugovorne mere (član 49 sec. 1 str. 1 b) GDPR).!!!

Štaviše, želimo da istaknemo da možete da sprečite skladištenje kolačića u bilo kom trenutku odgovarajućim podešavanjem pretraživača. Dodatne informacije u ovom kontekstu sakupili smo u vezi sa najčešćim pretraživačima u nastavku, ali ističemo da to može ograničiti funkcionalnost našeg YouTube kanala.

Takođe možete da preuzmete dodatak za pretraživač da biste onemogućili Google Analitiku na sledećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Instaliranjem dodatka sprečavate sakupljanje i obradu podataka koje prikuplja Google kolačić. Ako ste dali saglasnost i skladištenje kolačića u vašem pretraživaču nije sprečeno, vaše korišćenje veb stranice se analizira pomoću Google Analitike pomoću kolačića. S tim u vezi, zaključili smo odgovarajući ugovor za obradu podataka sa kompanijom Google. Generalno, informacije koje generišu kolačići se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD. Koristimo Google Analitiku sa ekstenzijom koda kako bismo osigurali da se vaša IP adresa obrađuje samo skraćeno i da je moguća gruba lokalizacija, ali da se lični podaci mogu isključiti. Moguće je da Google spoji IP adresu koju prenosi vaš pretraživač sa drugim podacima iz Google-a, na primer, sa podacima sa vašeg Google naloga. Želimo da istaknemo da obradu podataka uglavnom obavlja Google i da nisu svi podaci anonimni. Pored toga, Google može da se poveže sa drugim podacima sa vaše strane, kao što su vaša istorija pretrage, lični nalozi, podaci o korišćenju i svi drugi podaci koje Google ima o vama.

Saznajte o podešavanjima privatnosti vašeg Google naloga: https://safety.google/intl/de/privacy/privacy-controls/.

Pomoću podešavanja privatnosti možete sami da odlučite koji podaci se čuvaju na vašem Google nalogu. U pojedinačnim slučajevima, neskraćena (i stoga nije anonimna) IP adresa se prenosi u SAD i skraćuje u skladu sa tim. Google koristi dostavljene podatke da proceni korišćenje kanala, tako da imamo pristup relevantnim statističkim podacima (npr. o aktivnostima na veb sajtu). Sam Google koristi ove podatke za bilo koju svoju svrhu, kao što je profilisanje. Pored Google-a ovim podacima pristupaju i javni organi.

Pristali smo na Uslove zaštite podataka za Google Measurement Controller, koji regulišu solidarnu odgovornost u skladu sa članom 26 GDPR-a Google-a, kao i nas (pogledajte ovde: https://support.google.com/analytics/answer/9012600).

Povezivanje našeg YouTube kanala sa našim Google Ads nalogom

Povezali smo naš YouTube kanal sa našim Google Ads nalogom. Ovo nam omogućava da objavljujemo Google Ads oglase na YouTube-u. Dobijamo samo anonimnu statistiku u vezi sa ovim oglasima preko Google Ads-a, preko koje dodeljivanje licima nije moguće. Što se tiče upravljanja podešavanjima privatnosti za oglase i drugih tačaka u ovom kontekstu, pozivamo se na odgovarajuću podstavku ‘Oglasi u YouTube video zapisima’ u okviru podešavanja privatnosti:  https://support.google.com/youtube/answer/3181017 .

Vaša prava

U sledećem tekstu ćemo razjasniti vaša prava u okviru GDPR. GDPR se može ovde dobiti kao celokupan dokument.

 • Pravo na informacije u skladu sa Čl. 15 tač. 1 GDPR
  Imate pravo da od nas zatražite potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke. Ako je to slučaj, imate pravo na informacije o ovim ličnim podacima, pored prava na informacije o svrhama obrade, kategorijama ličnih podataka koji se obrađuju, primaocima ili kategorijama primalaca kojima su vaši lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni u budućnosti (posebno za primaoce u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama), periodu čuvanja ili trajanju čuvanja. Kriterijumi za određivanje zadržavanja, postojanje prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka koji se tiču vas ili pravo da ograničimo obradu sa naše strane, kao i postojanje prava na prigovor na takvu obradu, postojanje prava na žalbu nadzornom organu, sve dostupne informacije o poreklu podataka (u slučaju da ih nismo mi prikupili), postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje i, gde je primenljivo, značajne informacije o uključenoj logici, takva obrada.
 • Pravo na ispravku u skladu sa Čl. 16 GDPR
  Imate pravo da od nas zahtevate ispravku netačnih podataka bez odlaganja kao i dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka koji se tiču vas.
 • Pravo na brisanje (‘pravo na zaborav’) u skladu sa Članom 17(1) GDPR
  Imate pravo da zahtevate da odmah obrišemo lične podatke koji se tiču vas. Međutim, shodno članu 17(3) GDPR, to pravo ne postoji kada je obrada neophodna za sprovođenje prava na slobodu izraza i informisanja, za ispunjenje pravne obaveze, iz razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja, za arhivske svrhe u javnom interesu ili za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva.
 • Pravo na ograničenje obrade u skladu sa Članom 18(1) GDPR
  Imate pravo da od nas zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka ako osporite tačnost vaših ličnih podataka (ograničenje se odnosi na trajanje koje nam omogućava da proverimo tačnost), obrada vaših ličnih podataka je nezakonita i odbijete da se izbriše, više nam nisu potrebni vaši lični podaci za potrebe obrade, međutim, potrebni su vam za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva ili ste uložili prigovor na obradu prema članu 21(1) GDPR (ograničenje se odnosi na vreme trajanja, sve dok se ne utvrdi da li naši legitimni razlozi nadmašuju vaše).
 • Pravo na prenosivost podataka u skladu sa Članom 20 GDPR
  Imate pravo da od nas dobijete lične podatke koji se odnose na vas u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, kao i da izvršite prenos drugom rukovaocu bez smetnji sa naše strane (ili da zatražite direktan prenos od nas drugom rukovaocu ako je tehnički moguće) ako je obrada od strane nas bila zasnovana na saglasnosti ili ugovoru ili je sprovedena automatizovanim procedurama.
 • Pravo na opoziv saglasnosti datih u skladu sa Članom 7 tačka 3 GDPR
  Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete saglasnost koju ste nam dali sa dejstvom za budući period tako da se obrada podataka, koja je sprovedena na osnovu vaše saglasnosti, više ne može nastaviti u budućnosti, ali ovo ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena do vašeg opoziva.
 • Pravo na žalbu u skladu sa Članom 77 GDPR
  Bez stvaranja predrasude prema bilo kom drugom administrativnom ili sudskom leku, imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu ako smatrate da obrada ličnih podataka koji se odnose na vas krši GDPR. Po pravilu, možete se obratiti nadzornom organu svog uobičajenog mesta stanovanja, radnog mesta ili mesta navodnog kršenja.

Pravo na prigovor

Pored navedenih prava, imate i pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor protiv obrade vaših ličnih podataka, koja se odvija na osnovu obavljanja zadatka koji se odvija u javnom interesu ili u vršenju službene dužnosti (čl. 6 tač. 1 str. 1 lit. e GDPR) ili da bismo zaštitili legitimne interese sa naše strane (čl. 6 tač. 1 str. 1 lit. f GDPR), pod uslovom da za to postoje razlozi koji proizilaze iz vaše konkretne situacije. U slučaju prigovora, nikakva dalja obrada vaših ličnih podataka neće biti sprovedena osim ako ne možemo da dokažemo ubedljive legitimne osnove za obradu koje nadmašuju vaše interese, prava i slobode ili osim ako obrada služi za potvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva. U slučaju obrade vaših ličnih podataka u svrhu direktnog marketinga ili profilisanja, ako postoji veza sa direktnim marketingom, imate opšte pravo na prigovor, bez potrebe za razlozima koji proizilaze iz vaše konkretne situacije. U slučaju prigovora, odmah ćemo prekinuti obradu ličnih podataka u ove svrhe.

Da biste sproveli svoje pravo povlačenja ili prigovora, molimo vas da pošaljete e-mejl na: info@URSAPHARM.rs ili kontaktirajte Google koristeći kontakt detalje koji su naznačeni u tački 2.